EXECUTULE

AFWIKKELING VAN EEN NALATENSCHAP

Na het verlies van een dierbare breekt er een moeilijke tijd aan. Een periode van rouw en verdriet. De wereld lijkt even stil te staan. Juist op dat moment moet er van alles geregeld worden. Dan staat uw hoofd er niet naar om andere zaken te regelen maar ze komen wel op u af. Daarbij moet u dan ook nog eens allerlei keuzes maken op juridisch en fiscaal gebied.

Zaken afwikkelen in uw vertrouwde omgeving en in een ongedwongen sfeer kan deze afwikkeling makkelijker maken. In uw eigen tempo kan ik zaken voor u overnemen als executeur/ boedelgevolmachtigde. De wettelijke termijnen en regels houd ik voor u in de gaten. Op een duidelijke manier leg ik u uit welke keuzes/ stappen er gemaakt moeten worden. Een volledige afwikkeling van uw nalatenschap zowel op praktisch, juridisch als fiscaal gebied. Daarbij ontzorg ik dierbaren wat rust geeft en ruimte creëert voor het rouwproces. Een onafhankelijk executeur kunt u per testament vastleggen. De boedelgevolmachtigde kan door de erfgenamen aangewezen worden.

Ik kan u helpen bij

 • Het regelen van de uitvaart.
 • Het maken van een actuele boedelbeschrijving, dit is een essentieel stuk voor vele facetten
 • Een verklaring van erfrecht/ executele regelen.
 • U uitleg geven over het wel of niet aanvaarden van de erfenis, zuiver, beneficiair, verwerpen.
 • U uitleg geven over de wettelijke verdeling, langlevende regeling
 • Het vertegenwoordigen richting instanties, zoals belastingdienst, banken, overheidsinstanties.
 • Het informeren van uw werkgever, de uitkeringsinstantie, enz.
 • Het zorgdragen voor het leeghalen en schoon opleveren van de woning i.v.m. huuropzegging of verkoop. Het doorsturen van de post naar een gevolmachtigde.
 • Het overschrijven van kentekens vervoersmiddelen zoals auto, caravan.
 • Het zorgdragen voor de finale aangifte inkomstenbelasting, aangifte erfbelasting.
 • De coördinerende en voorbereidende werkzaamheden voor de eventuele experts zoals taxateur, makelaar, fiscalist, boedelbedrijf.
 • Het verdelen van de nalatenschap en de uitbetaling daarvan.
 • Het afleggen van rekening en verantwoording aan de erfgenamen tijdens de afwikkeling van de erfenis

CONFLICTEN

Het afwikkelen van een erfenis is een taak die veel tijd en precisie vergt. Dan komt het regelmatig voor dat de afwikkeling hiervan stil komt te liggen vanwege een conflict. Dit kan omdat men het niet eens is met elkaar. De inhoud van een testament kan voor verrassingen en wrijving zorgen.

Ook bij een onterving, het opeisen van de legitieme portie zijn vaak vele vragen, onduidelijkheden door gebrek aan kennis hieromtrent. Dergelijk familieleed kan veel tijd en hoge kosten met zich meebrengen als de gang naar de rechter ingezet moet worden. Dit kunt u mogelijk voorkomen door een onafhankelijk persoon op te laten treden als boedelgevolmachtigde/ executeur.

Persoonlijk levensdossier
Levenstestament
Estate Planning is een goede voorbereiding van uw nalatenschap
Executele Afwikkeling van een nalatenschap
Over Linda
Linda's werkwijze
© 2023 Linda van den Heuvel. All rights reserved.