Levenstestament

Sommige mensen hebben tijdens leven al een Testament opgesteld. In een testament kunt u beschrijven wat er moet gebeuren NA uw overlijden. Grote verschil met het levenstestament is dat dit testament tijdens uw leven verborgen blijft. Ook al zijn de wensen uit uw testament duidelijk, uw naasten kunnen en mogen er tijdens het leven niets mee doen. Ook niet als u handeling/wilsonbekwaam bent. In een Levenstestament bepaalt u wie uw vermogen mag beheren en wie uw zaken mag regelen TIJDENS het leven als uzelf hiertoe niet meer in staat bent. Doe dit op tijd want ook als je jong bent kunnen er nare zaken gebeuren!

U beschrijft wanneer u nog helder van geest bent zaken die voor u belangrijk zijn voor het geval u het zelf niet meer kunt. In een levenstestament kunt u één of meerdere personen aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. Zo iemand noemen we een vertrouwenspersoon ook wel levensexecuteur of gevolmachtigde genoemd. U legt vast welke taken hij/ zij krijgt, wanneer deze taken in mogen gaan, enz. Ik stel graag samen met u een levenstestament op en stap voor stap leggen we u wensen vast.

Taken vertrouwenspersoon/levensexecuteur kunnen zijn

 • Het regelen van uw administratie.
 • Financiële, juridische en zakelijke belangen behartigen vanaf het moment dat u ze zelf niet meer kunt of wilt regelen. Rekeningen betalen, belastingaangifte doen enz.
 • Het vermogen beheren.
 • De contactpersoon zijn voor verschillende instanties.
 • De schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden verzorgen/
 • De woning beheren, het zorgdragen voor herplaatsing van uw huisdieren.
 • De praktische zaken rondom uw persoonlijke verzorging.
 • Uw instructies over de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen volgen.
 • De meubelstukken die u wilt meenemen verzorgen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen, enz.)
 • Een contactpersoon voor medische aangelegenheden bij een medische volmacht, door bv mee te gaan naar een doktersbezoek, een CIZ-indicatie aan te vragen, de opname in een zorginstelling regelen, het bijwonen van een MDO, enz. Toestemming geven voor al dan niet mogen verrichten van medische handelingen.
 • Uw wensen rondom het regelen van uw uitvaart en het al dan niet doneren van organen.

Benoemen levensexecuteur

Als u zelf niet meer in staat bent om te handelen of wilsonbekwaam bent en u heeft niets geregeld dan kan het zijn dat de rechter een bewindvoerder of curator voor u benoemd. Dit kan iemand zijn waar u geen band mee hebt en die u zelf nooit gekozen zou hebben. Door zelf een levensexecuteur te benoemen houdt u de regie in eigen hand. Het belangrijkste is dat u iemand kiest waarin u het volste vertrouwen heeft. Dit kan een familielid. Indien u niemand heeft of weet die uw belangen kan behartigen kunt u mij tot levensexecuteur/ gevolmachtigde benoemen. Indien ik uw levensexecuteur ben behartig ik uw administratieve, financiële, juridische en zakelijke en medische belangen vanaf het moment dat je dat zelf niet meer kunt of wilt regelen.

LEVENSTESTAMENT VOOR ONDERNEMERS.

WAT JE HEBT OPGEBOUWD LAAT JE TOCH NIET ALS WATER DOOR JE VINGERS WEGVLOEIEN.

Ondernemers denken vaak dat ze over een onverwoestbare gezondheid beschikken. Echter de praktijk is juist dat de ondernemer zeer intensief leeft en dus meer risico heeft op gezondheidsproblemen. Als ondernemer ben je trots op je bedrijf. Maar wat als er iets met je gebeurt? Door ziekte of ongeval?

Zonder leiding aan je bedrijf zal dit snel gevolgen hebben. Dat is toch niet wat je wil in het belang van jezelf, medewerkers of je naasten. Je hebt 2 soorten volmachten in een levenstestament. De persoonlijke en medische volmacht kunt u aan uw naasten toebedelen, zodat alles volgens, in overeenstemming met uw persoonlijke en medische wensen wordt uitgevoerd door degene die u lief zijn. De financiële volmacht, met deze volmacht zorgt u ervoor dat je onderneming blijft doordraaien als u er (tijdelijk) niet toe in staat bent. Deze volmacht is onderdeel van een levenstestament voor ondernemers. Je kunt deze afgeven als eigenaar van een eenmanszaak maar ook als aandeelhouder of bestuurder van een B.V.

Je kiest één of meerdere vertrouwenspersonen die namens u de lopende zaken kan voortzetten en mag afhandelen. De bevoegdheden bepaalt u zelf in hierin. Verstandig is om ook een toezichthouder aan te wijzen. De gevolmachtigde moet aan hem rekening en verantwoording afleggen. Dit is niet alleen in het belang van uzelf maar ook voor je naasten en de gevolmachtigde. U heeft niets geregeld dan biedt de wetgever een optie. Uw naasten kunnen bij de rechtbank een bewind laten instellen over uw vermogen. De bewindvoerder kan en mag dan namens u handelingen verrichten. Echter zitten hier diverse regels aan verbonden. De procedure van deze aanvraag kan weken in beslag nemen met vervelende gevolgen voor uw bedrijf.

Persoonlijk levensdossier
Levenstestament
Estate Planning is een goede voorbereiding van uw nalatenschap
Executele Afwikkeling van een nalatenschap
Over Linda
Linda's werkwijze
© 2023 Linda van den Heuvel. All rights reserved.