PERSOONLIJK LEVENSDOSSIER

Via een testament regelt u doorgaans enkel een aantal juridische en fiscale zaken voor na uw overlijden. Maar weten uw nabestaanden ook wat uw persoonlijke gedachten en wensen zijn tot b.v. de wijze waarop u de begrafenis of crematie wil inkleden, wie mag er aanwezig zijn, welke muziek wil je ter gedachtenis aan jou laten horen, wat zou je nog willen zeggen tegen je nabestaanden? Denk aan bezittingen die emotionele waarde hebben zoals fotomateriaal, sieraden schilderijen enz. aan wie wilt u dat ze toekomen. Het persoonlijk levensdossier is een naslagwerk waarin u de gehele administratie kunt ordenen dan wel een draaiboek kunt maken voor de situatie als u er niet meer bent. Als vertrouwenspersoon begeleid ik u bij het gehele proces. We bespreken samen uw situatie en leggen dit vast in uw persoonlijk levensdossier. 

DIGITAAL LEVENSDOSSIER

Het digitaal levensdossier is een hulpmiddel waarin u al deze zaken kunt vastleggen. In dit dossier bewaart u alle documenten die nodig zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap, de wachtwoorden, de wensen rondom uw uitvaart. Instructies over uw persoonlijke bestanden als adressenbestanden, foto’s, sociale media, enz. Eigenlijk alles waarvan u denkt dat het belangrijk is voor een goede overdracht van uw nalatenschap voorzien van uw instructies volgens, in overeenstemming met uw wensen. Ook voor derden zoals executeur, notaris, accountant is dit dossier een heel fijn hulpmiddel.


Het Digitale Nalatenschap dossier is uniek in Nederland. Hierin wordt alle informatie en documenten m.b.t. u toekomstige erfenis digitaal vastgelegd. U kunt denken aan het testament, huwelijkse voorwaarden, uitvaartwensen, enz. Ook is een registratie van uw bezittingen en schulden mogelijk. 

Uw accounts veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot dit dossier. U kunt op ieder moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken. Op deze manier gaan uw inloggegevens van wat dan ook nooit verloren, maar worden ze veilig bewaard en zijn ze altijd bereikbaar. Dit is veel veiliger dan wanneer u die gegevens op uw computer opslaat. De computer kan immer crashen en dan bent u de gegevens kwijt. Dit is bij de digitale kluis uitgesloten.

Wat gebeurt er na mijn overlijden met alle informatie die op internet staat?

Tijdens ons leven zij we steeds meer digitaal actief. Wat gebeurt er na mijn overlijden met alle informatie die op internet staat? Hoe moeten uw nabestaanden hiermee omgaan? Hebben ze hier toegang toe als zij niet beschikken over uw wachtwoorden? Zorg dat ook uw digitale erfenis wordt afgewikkeld.

Bij een digitale erfenis kunt u denken aan:
  • * Het lidmaatschap van sociaal netwerk zoals Facebook en LinkedIn.
  • * Een e-mailaccount zoals Hotmail, Gmail.
  • * De tegoeden opvragen bij onlineaccounts zoals PayPal.
  • * Uw computer, laptop, telefoon.
Creëer overzicht, dit is voor uw nabestaanden echt waardevol.

Mogelijk heeft u ook nog de wens om na uw overlijden belangrijke dagen van uw naasten te herdenken denk b.v. aan een eigen geschreven kaart op de verjaardag, geboorte van een kleinkind, enz. Als u wilt kan ik dat voor u bezorgen op de momenten die u benoemt!

Persoonlijk levensdossier
Levenstestament
Estate Planning is een goede voorbereiding van uw nalatenschap
Executele Afwikkeling van een nalatenschap
Over Linda
Linda's werkwijze
© 2023 Linda van den Heuvel. All rights reserved.